Volgende lichting: 16:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

BlogPostdialoog; de toekomst van de postmarkt

Manuela 3 January, 2019 on 12:40 pm

In 2017 vond het postdialoog over de toekomst van de postmarkt plaats. In dit artikel delen wij in het kort wat deze analyse naar voren bracht en wat de toekomst van de postmarkt is volgens deze analyse.

Aanleiding van het onderzoek

Het onderzoek naar de toekomst van de postmarkt is uitgevoerd doordat de digitalisering ervoor zorgt dat er steeds minder vraag is naar brievenpost als communicatiemiddel. Doordat er een sterke daling is in volumes van brievenpost moet er goed gekeken worden naar het belang van post en hoe postmarkt er in de toekomst eruitziet. De analyse is bedoeld om het nieuwe kabinet een denkkader te geven voor beleidskeuzes die over de toekomst van de postmarkt gaan.

Post als basisvoorziening

Post werd altijd gezien als een basisvoorziening, die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zou moeten zijn. Daarom zijn de belangen van post wettelijk vastgelegd in de universele postdienstverlening (UPD). Door de UPD worden onder andere de belangen van consumenten in het brievenbuspostsegment en klein-zakelijke gebruikers beschermd. De relevantie van post is dalende doordat post wordt ingehaald door digitale alternatieven. Opvallend hierin is dat deze ontwikkeling behoeften van consumenten verandert. Daarom is de vraag nu: Welke bijdrage levert post nu en in de toekomst aan het recht op informatie?

Op de zakelijke markt is dezelfde ontwikkeling te zien. Om de waarden van eindgebruikers op deze markt te beschermen, vertrouwde de overheid sinds 2009 op het marktmechanisme. Door het introduceren van concurrentie, zijn keuzemogelijkheden, lagere prijzen en een betere kwaliteit verkregen. Maar de grote daling in brievenpost was niet voorzien, dus de concurrentie is nu kwetsbaar. De UPD en het zakelijke segment zijn niet los van elkaar te zien. De kosten van het netwerk van de UPD-verlener worden namelijk verdeeld over de UPD-post en de zakelijke post. Door de divisie van zakelijke post over meerdere spelers op de markt, verkleint de basis om de kosten van het UPD-netwerk te verdelen. Door de daling treedt er conflict op met de doelen die de overheid probeert te halen op de postmarkt. Deze doelen zijn; het aanmoedigen van concurrentie binnen de zakelijke markt en het waarborgen van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de UPD.  Het ene doel gaat nu ten koste van het andere doel. Door aflopende volumes van post, wegen de voordelen van concurrentie mogelijk minder op tegen de nadelen van het niet kunnen benutten van schaalvoordelen.

De toekomst van de postmarkt

Op de korte termijn zijn er een aantal opties die de UPD kunnen ondersteunen. ‘Concurrentie waar het kan, samenwerking waar het moet’, kan als leidraad dienen. Zo kunnen schaalvoordelen worden benut, kosten verdubbeling voorkomen en de baten van de marktwerking benut waar dat kan. De postmarkt is op een kruispunt beland. Post wordt steeds minder belangrijk, zowel voor consumenten als voor zakelijke gebruikers. Het huidige beschermingsniveau dat wordt in stand gehouden door de UPD is door de sterke reductie niet meer houdbaar en de postmarkt zal op de langere termijn waarschijnlijk niet meer als losstaande markt bestaan. Er moet daarom worden nagedacht over hoe de omslag van een specifieke postmarkt naar een bredere bezorgmarkt gemaakt kan worden, rekening houdend met belangen van eindgebruikers, bedrijven en werknemers. Benieuwd naar de rest van het rapport? Klik dan hier

Bron: ‘Analyse toekomst postmarkt’

Bron afbeelding: VGP

Heb je vragen over het rapport of wil je meer weten over de digitale oplossingen van Postbode.nu? Neem dan contact met ons op:


Stel een vraagnieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Share
gerelateerde blogs

Postbode.nu Neem contact met ons op!