Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Laatste aanmaning

Voorbeeldbrief: Laatste aanmaning

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Betreft: Laatste aanmaning

(woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Ondanks herhaaldelijk verzoek om het openstaande factuurbedrag van €….,- te voldoen hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen.

Wij verzoeken u nog één keer om het genoemde bedrag via de normale weg aan ons te voldoen. De betaling dient uiterlijk voor (dd/mm/jjjj) op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven met vermelding van het factuurnummer.

Wanneer de betaling op de vermelde datum nog niet op mijn rekeningnummer is bijgeschreven dan zal ik u in gebreke stellen en overgaan tot nadere maatregelen. De kosten die hier gevolg van zijn zullen bij u in rekening gebracht worden. Bovendien maak ik in dat geval aanspraak op de wettelijke rente vanaf dd/mm/jjjj. Ik behoud mij alle rechten voor.

In het vertrouwen dat u het zover niet zult laten komen,

Hoogachtend,

(naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!