Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Aansprakelijk stellen ziekenhuis

Voorbeeldbrief: Aansprakelijk stellen ziekenhuis

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Betreft: aansprakelijkstelling (datum gebeurtenis)

(woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Op de werkplek heeft zich een ongeval voorgedaan. Naar mijn mening bent u aansprakelijk voor de schade die door het ongeval voor mij is ontstaan. Wat betreft het ongeval zelf is het volgende van belang;

1. Het tijdstip;
2. De toedracht;
3. De schade;

Voor uw aansprakelijkheid geldt het bepaalde in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt het volgende.

De werkgever is aansprakelijk voor de schade ie het gevolg is van ongelukken in de volgende gevallen;

• Het ongeval werd veroorzaakt door gebrekkige werktuigen of gereedschappen of een gebrek aan de werkplek
• Het ongeval werd veroorzaakt door gebrekkige instructie door de werkgever
• Het ongeluk werd veroorzaakt door een collega of een hulppersoon.

In de hierboven genoemde gevallen rust de aansprakelijkheid op de werkgever, ook in het geval er aan de kant van de werknemer sprake is van medeschuld. Slechts als er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de kant van de werknemer, dan is de werkgever niet aansprakelijk en vervalt het recht op schade vergoeding.

Het ongeval heeft voor mij tot financiële schade geleid. De schade valt bij u waarschijnlijk onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ik verzoek u met de verzekeraar in verband met het ongeval contact op te nemen. Ik zal u zo spoedig mogelijk over mijn schade berichten.

Met vriendelijke groet,

(naam en handtekening)

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!