Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Parkeerboete

Voorbeeldbrief: Parkeerboete

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(Gemeente)
t.a.v. de dienst (meestal parkeerbeheer, het adres staat op de naheffing)
(Adres/postbus)
(Postcode + plaats)

Onderwerp: bezwaar parkeerboete (aanslagnummer invullen)

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief teken ik bezwaar aan tegen de naheffing parkeerbelasting met aanslagnummer (aanslagnummer invullen) voor de auto met het kenteken (kenteken auto).

Een kopie van de aanslag is bijgevoegd.

Ik ben het niet met deze naheffingsaanslag eens omdat (uitgebreid de reden invullen).

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u de naheffing te vernietigen. Uw reactie op dit bezwaar zie ik graag van u tegemoet.

Hoogachtend,

(naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!