Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Opzeggen krant of tijdschrift

Voorbeeldbrief: Opzeggen krant of tijdschrift

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(Plaats)
(Datum)

(naam krant of uitgever)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)

Betreft: opzegging abonnement

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik u kenbaar mijn abonnement op (naam krant, tijdschrift) te willen opzeggen,

(maak een keuze)

met ingang van (datum afloop contractperiode)waarbij ik de opzegtermijn van ( weken, maanden) in acht neem.

(of)

per eerst mogelijke datum, met inachtneming van de opzegtermijn.

Ik zou graag binnen 3 weken na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzegging ontvangen per post/per e-mail.

Deze brief ontvangt u zowel per aangetekende post, als per gewone post.

Met vriendelijke groet,

(Naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!