Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Opzeggen abonnement

Voorbeeldbrief: Opzeggen abonnement

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(Plaats)
(Datum)

(Bedrijfsnaam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)

Betreft: opzegging abonnement

Geachte heer, mevrouw,

OPZEGGEN PER OPZEGTERMIJN
Met deze brief zeg ik mijn abonnement met inachtneming van de opzegtermijn op. De ingangsdatum van de opzegging is daarmee (datum invullen)

Wilt u mij binnen vier weken per brief (of per e-mail) een bevestiging sturen van de opzegging van het abonnement.

OPZEGGEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG
Met deze brief zeg ik mijn abonnement per direct op. Mocht u deze bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren omdat de overeenkomst anders bepaalt, dan geldt deze opzegging als gedaan met inachtneming van de opzegtermijn en tegen de juiste datum.
dan geldt deze opzegging als gedaan tegen de juiste datum met inachtneming van de opzegtermijn op. De ingangsdatum van de opzegging is daarmee (datum invullen)

Wilt u mij binnen vier weken per brief (of per e-mail) een bevestiging sturen van de opzegging van het abonnement.

OPZEGGEN MET VRAAG OM EINDDATUM
Met deze brief zeg ik mijn abonnement per de eerst mogelijke datum op. Ik verzoek u mij binnen vier weken per brief (of per e-mail) een bevestiging te sturen van deze opzegging, met de daarin eveneens vermeld de einddatum van het abonnement.

Met vriendelijke groet,

(Naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!