Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Ontslagbrief

Voorbeeldbrief: Ontslagbrief

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(Naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)

(Plaats)
(Datum)

Betreft : Ontslag

Geachte heer, geachte mevrouw,

Met deze brief bied ik u mijn ontslag aan. Ik heb een andere baan gevonden die betere perspectieven biedt. Daarom zeg ik onze arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn van een maand, op per 1 augustus 2016.
Ik wil u bedanken voor de goede en correcte samenwerking waarvan ik de afgelopen jaren heb mogen genieten en wens u en het bedrijf het beste toe. Indien u prijs stelt op een gesprek betreffende mijn ontslag dan stel ik mij hiervoor uiteraard beschikbaar.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groeten,

(Handtekening)
(Naam)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!