Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Klacht gemeente bouw schutting

Voorbeeldbrief: Klacht gemeente bouw schutting

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(Plaats)
(Datum)

(Naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)

(Woonplaats, datum)

Op (datum) vernam ik dat u begonnen bent aan de bouw van een schutting. Ik heb een klacht tegen het bouwen van deze schutting. Mijn klacht is dat de schutting volgens de kaarten die verstrekt zijn door het Kadaster op mijn grondgebied staat. Ik ga ervoor alsnog vanuit dat hierbij geen opzet in het spel is.
Mocht u de kaarten van het kadaster willen zien, dan nodig ik u uit om de kaarten op afspraak te komen inzien. Ik ben bereikbaar op (telefoonnummer).

Ik verwacht dat u in de tussentijd de bouw van de schutting staakt en na overleg de schutting verplaatst naar uw eigen grond of afbreekt en de grond herstelt naar de staat welke deze had voor de start van de bouw.

Mocht ik voor (datum) niets van u vernomen hebben en u gaat verder met de bouw van de schutting, dan zal ik nadere stappen ondernemen.

Hoogachtend,

(naam)

Let op!

In uw schriftelijke klacht moet staan:

• de datum waarop u de klacht indient
• de datum van het voorval waar de klacht over gaat
• uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
• een omschrijving van de gebeurtenis waarover u klaagt
• wat u vindt dat de gemeente moet doen met uw klacht
• gegevens van de persoon of het gemeenteonderdeel waarover de klacht gaat
• uw handtekening

Alles onder het format van een zakelijke brief

Over het besluit van een gemeente kunnen eigenlijk dezelfde brieven gebruikt worden als bij een klacht tegen de gemeente.

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!