Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Invordering rijbewijs

Voorbeeldbrief: Invordering rijbewijs

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: Beklaaginvordering en inhouding van mijn rijbewijs.

Ik ben op (datum) aangehouden op verdenking van een snelheidsovertreding. Mij wordt verweten dat ik te hard heb gereden op (naam weg) te (plaatsnaam). De politieagent vertelde mij dat het ging om een snelheidsoverschrijding van ___ km/u.

De reden waarom ik die dag te snel heb gereden is….

Ik weet dat het erg stom is geweest wat ik gedaan heb, en ik heb er ook enorm veel spijt van. Ik besef me terdege aan welke gevaren ik mijzelf en andere weggebruikers heb blootgesteld, en kan u beloven dat dit nooit meer zal gebeuren. Ook de directe invordering van het rijbewijs heeft op mij een grote indruk gemaakt.

Ik heb het rijbewijs dringend nodig voor het verrichten van mijn werkzaamheden. Ik ben namelijk werkzaam in de functie ____________ bij (naam werkgever). In deze functie is een rijbewijs onmisbaar. Ik moet geregeld klanten op locatie bezoeken. De afgelopen periode heb ik verlofdagen opgenomen, maar deze zijn nu ook bijna op. Mijn werkgever heeft mij laten weten dat hij mij zal ontslaan wanneer deze situatie langer voortduurt.

De inhouding van het rijbewijs heeft voor mij dus grote gevolgen. Wanneer ik mijn werk verlies, dan zal ik mijn hypotheek niet meer kunnen betalen, met tot gevolg dat mijn gezin en ik op straat komen te staan.

Ik heb ook al bericht ontvangen van het CBR dat ik een alcoholslotprogramma moet volgen.

Hoewel ik fout ben geweest, en besef dat ik hiervoor een straf moet krijgen, zou ik u willen vragen om mijn rijbewijs voorlopig terug te geven.

Hoogachtend,

(naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!