Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Ingebrekestelling ondeugdelijk product

Voorbeeldbrief: Ingebrekestelling ondeugdelijk product

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Onderwerp: ingebrekestelling ondeugdelijk product

(woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Op (datum) kocht ik bij u een (product), om precies te zijn een (merk, type).
Volgens het Burgerlijk Wetboek moet het (product) alle eigenschappen hebben die nodig zijn om het normaal te kunnen gebruiken. Dat is nu niet zo. Ik heb over dit product de volgende klachten: (opsomming klachten).

Ik heb u verzocht het product te repareren of te vervangen. Tot nu toe hebt u dat niet gedaan. Door middel van deze brief bied ik u voor de laatste keer de mogelijkheid om bovengenoemde klachten op te lossen. Ik verzoek u daarom om het product binnen twee weken na de datum van deze brief alsnog te repareren of te vervangen. Kunt of wilt u dat niet doen, dan verzoek ik u binnen twee weken een ander (product) te leveren, dat wel voldoet aan de eisen van normaal gebruik.

Wanneer u geen van bovenstaande zaken doet, dandient u de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Bovendien stel ik u in dat geval nu alvast aansprakelijk voor alle schade die ik heb geleden en nog zal lijden.
Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken na de datum van deze brief schriftelijk te reageren.

Hoogachtend,

(naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!