Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Claim vliegvertraging 1

Voorbeeldbrief: Claim vliegvertraging 1

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(Plaats)
(Datum)

Naam luchtvaartmaatschappij
Straatnaam
Postcode en woonplaats

Betreft: Verzoek tot compensatie betreffende vertraging van vlucht
(woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Op (vertrekdatum) vloog ik met uw maatschappij van (vertrekplaats) naar (bestemming). Deze vlucht had vluchtnummer (vluchtnummer). Bij aankomst op de eindbestemming had de vlucht (aantal uren) vertraging.

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat reizigers die door de vertraging meer dan drie uur later aankomen op hun eindbestemming, recht hebben op financiële compensatie. De hoogte van deze compensatie staat in de Europese Verordening. Voor mijn vertraagde vlucht is de hoogte van deze vergoeding vastgesteld op …

Ik verzoek u binnen (noem een haalbare, redelijke tijd) te reageren op mijn brief/e-mail en de bedragen op mijn rekeningnummer te storten. Mijn gegevens zijn als volgt: (IBAN) ten name van (naam).

Mocht mijn verzoek niet leiden tot ontvangst van het genoemde compensatiebedrag, dan zal ik mijn klacht voorleggen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hoogachtend,

(Naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!