Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Boete te hard rijden

Voorbeeldbrief: Boete te hard rijden

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Onderwerp: ingebrekestelling ondeugdelijk product

(woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (beschikkingsnummer). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik maak daarom bezwaar.

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist, omdat:

• Ik niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik (bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).

• Het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee)

• De apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een recentelijkrapport.)

• Anders, namelijk … (zelf in te vullen).

Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,

(naam en handtekening)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!