Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Afwijzing aanbieding

Voorbeeldbrief: Afwijzing aanbieding

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Geachte heer, mevrouw,

Geachte (Naam),

In de afgelopen periode hebben wij de ontvangen aanbiedingen bestudeerd en tegen elkaar afgewogen. Na uw aanbod zorgvuldig in overweging genomen te hebben delen wij u mede dat wij geen gebruik maken van de door u geoffreerde diensten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

(Naam)
(Functie binnen het bedrijf)

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!