Volgende lichting: 15:30

bel voor advies 078 - 780 23 59

Voorbeeldbrieven Aansprakelijkstelling schade

Voorbeeldbrief: Aansprakelijkstelling schade

De brief:

(Eigen naam)
(Straatnaam)
(Postcode en woonplaats)
(Eventueel telefoonnummer)
(Eventueel e-mailadres)

(naam ontvanger)
(adres ontvanger)
(postcode en plaats)

Betreft: aansprakelijkstelling (datum gebeurtenis)

(Woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,

Op (datum gebeurtenis) hebt u een daad gepleegd die in strijd was met de wet of met mijn rechten. Door uw onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Ik vind dat deze schade aan u kan worden toegerekend. Door middel van deze brief stel ik u aansprakelijk voor mijn schade.

De schade is ontstaan door de volgende gebeurtenis. (Beschrijving gebeurtenis)

In de wet staat dat iemand die een onrechtmatige daad pleegt die aan hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die een ander hierdoor lijdt, moet vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek).

Op dit moment bestaat mijn schade uit (geef hier een volledige omschrijving van de schade). Ik schat het schadebedrag nu op € (bedrag). Dat kan echter nog veranderen. Als het nodig is, zal ik gebruikmaken van mijn recht tot aanpassing van het bedrag.

Mijn eis is dat u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze brief vergoedt. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer (rekeningnummer) ten name van (rekeningnummer). Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stel ik u hierbij in verzuim. Ik kan dan vervolgstappen nemen. Voor de kosten van deze maatregelen stel ik u ook aansprakelijk.

Wellicht hebt u een verzekering tegen de gevolgen van de onrechtmatige daad. Als dit zo is dan verzoek ik u om mij dit binnen twee weken na de datum van deze brief te laten weten. Wilt u mij dan de volgende gegevens doorgeven: de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt. Ik zal mij dan verder richten tot de verzekeraar. Als u mij deze gegevens niet geeft, zal ik mij tot u blijven richten.

Ik ben bereid met u te overleggen over een oplossing. Mocht u overleg wensen, dan verzoek ik u mij binnen twee weken na de datum van deze brief een voorstel te doen.

Met vriendelijke groet,

(naam en handtekening)

Bijlage: voorlopig schadeoverzicht

Downloaden

Deze voorbeeldbrief wordt gratis aangeboden door Postbode.nu. Postbode.nu is een dienst die het versturen van brieven gemakkelijk maakt. Het is ook mogelijk deze brief online te versturen. U vult dan alleen uw gegevens en die van de geaddresseerde in. De rest wordt automatisch geregeld!

Postbode.nu Neem contact met ons op!