Hoe schrijf ik: Ontslagbrief aan medewerker

[Je bedrijfsnaam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Naam van de medewerker]
[Adres van de medewerker]
[Stad/postcode van de medewerker]

Betreft: Beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer/mevrouw [Achternaam van de medewerker],

Met spijt moet ik u mededelen dat we genoodzaakt zijn uw dienstverband bij [Bedrijfsnaam] te beëindigen. Na zorgvuldige overweging en interne besprekingen hebben we geconstateerd dat we helaas niet in staat zijn om uw werkzaamheden voort te zetten binnen ons bedrijf.

Ik wil u graag informeren over de volgende details met betrekking tot de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst:

Datum van beëindiging: [Specificeer de datum waarop de beëindiging van kracht wordt]
Reden voor beëindiging: [Licht kort de reden(en) toe voor het ontslag, zoals prestatieproblemen, herhaalde schendingen van bedrijfsregels, economische omstandigheden, etc. Wees objectief en vermijd persoonlijke aanvallen.]

Ik begrijp dat deze mededeling voor u mogelijk teleurstellend of verontrustend is. We willen benadrukken dat deze beslissing is genomen na een zorgvuldige afweging van verschillende factoren en dat we geloven dat dit de beste keuze is voor de continuïteit en het succes van het bedrijf.

We zullen ons inspannen om de overgang voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen. In overeenstemming met de geldende arbeidswetgeving zullen we de vereiste opzegtermijn in acht nemen. Tijdens deze periode verwachten we dat u uw taken en verantwoordelijkheden blijft vervullen zoals u tot nu toe heeft gedaan.

Gedurende uw opzegtermijn zullen we de mogelijkheid bieden om eventuele vragen of zorgen te bespreken. We zijn bereid om met u samen te werken om de afwikkeling van uw werkzaamheden, overdracht van taken en andere relevante zaken te bespreken.

Graag verzoeken wij u om bedrijfseigendommen, zoals sleutels, elektronische apparatuur, documenten en andere materialen die eigendom zijn van [Bedrijfsnaam], op de laatste werkdag terug te geven.

Tevens willen we u erop wijzen dat u recht heeft op de wettelijke en contractueel overeengekomen vergoedingen en voordelen die van toepassing zijn op uw situatie. We zullen ervoor zorgen dat de financiële en administratieve afwikkeling correct en tijdig plaatsvindt.

We betreuren dat het op deze manier moet eindigen en waarderen de inzet en bijdrage die u gedurende uw dienstverband bij [Bedrijfsnaam] hebt geleverd. We wensen u succes in uw toekomstige carrière en hopen dat u spoedig een nieuwe uitdaging zult vinden.

Indien u vragen heeft of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met [Naam en functie van de verantwoordelijke persoon binnen het bedrijf] op [telefoonnummer of e-mailadres].

Met vriendelijke groet,

[Je naam]
[Je functietitel]
[Bedrijfsnaam]