Hoe schrijf ik: Een sollicitatiebrief

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[Je e-mailadres]
[Je telefoonnummer]
[De datum]

[Naam van het bedrijf]
[T.a.v. [Naam van de contactpersoon, indien bekend]]
[Adres van het bedrijf]
[Stad/postcode van het bedrijf]

Betreft: Sollicitatie voor [Functietitel]

Geachte heer/mevrouw [Achternaam van de contactpersoon] / Geachte heer/mevrouw,

Met grote interesse wil ik hierbij mijn sollicitatie indienen voor de functie van [Functietitel], zoals geadverteerd op [Vermeld de bron van de vacature] of op de website van [Naam van het bedrijf]. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vaardigheden, ervaring en toewijding goed aansluiten bij de vereisten en het profiel van de functie.

Graag deel ik u het volgende over mijn achtergrond en kwalificaties:

[Beschrijf je relevante opleiding(en) en eventuele specialisaties]
[Benadruk je professionele ervaring, inclusief de namen van voorgaande werkgevers, functietitels en de belangrijkste verantwoordelijkheden die je hebt gehad]
[Licht je specifieke vaardigheden, kennisgebieden of certificeringen toe die relevant zijn voor de functie]
[Noem eventuele prestaties of successen die je hebt behaald in eerdere functies]
[Benadruk je persoonlijke eigenschappen, zoals je vermogen om in teamverband te werken, je communicatievaardigheden en je probleemoplossend vermogen]
Naast mijn professionele ervaring en vaardigheden ben ik gedreven, resultaatgericht en beschik ik over een sterke werkethiek. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om bij [Naam van het bedrijf] te komen werken en een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van uw organisatie.

Ik heb grondig onderzoek gedaan naar [Naam van het bedrijf] en ben onder de indruk van de [noem specifieke aspecten van het bedrijf, zoals de missie, visie, bedrijfscultuur of recente prestaties]. Ik geloof dat mijn professionele doelen en waarden goed passen bij die van [Naam van het bedrijf], en ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van uw team.

Graag zou ik mijn sollicitatie verder willen toelichten tijdens een persoonlijk gesprek. Ik ben beschikbaar op [specificeer je beschikbaarheid, zoals dagen en tijden] om op uw gemak een afspraak te maken. U kunt contact met mij opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Ik wil u bedanken voor uw tijd en aandacht voor mijn sollicitatie. Ik kijk er met enthousiasme naar uit om meer te horen over de mogelijkheden bij [Naam van het bedrijf] en mijn enthousiasme voor de functie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

[Je volledige naam]

Bijlagen: [Eventuele bijlagen, zoals een cv, referenties of een portfolio