Hoe schrijf ik: Een reactie op een sollicitatiebrief

[Je bedrijfsnaam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Aan de sollicitant]
[T.a.v. [Naam van de sollicitant]]
[Adres van de sollicitant]
[Stad/postcode van de sollicitant]

Betreft: Ontvangst sollicitatie

Geachte heer/mevrouw [Achternaam van de sollicitant],

Hartelijk dank voor uw interesse in de functie van [Functietitel] bij [Bedrijfsnaam]. Ik wil u graag laten weten dat we uw sollicitatie hebben ontvangen en deze momenteel in behandeling is.

We waarderen het dat u de tijd en moeite heeft genomen om uw sollicitatie bij ons in te dienen. We hechten veel waarde aan het selectieproces en nemen de tijd om alle ontvangen sollicitaties zorgvuldig te beoordelen. Uw kwalificaties en ervaring worden zorgvuldig afgewogen ten opzichte van de vereisten van de functie en de behoeften van ons bedrijf.

Op basis van de grote belangstelling voor de functie kan het enige tijd duren voordat we een beslissing kunnen nemen. We streven ernaar om binnen [specificeer tijdsbestek, bijvoorbeeld "twee weken"] contact met u op te nemen om u op de hoogte te brengen van de status van uw sollicitatie. Mochten we uw profiel als geschikt beschouwen voor de functie, dan nodigen we u mogelijk uit voor een persoonlijk gesprek of eventuele vervolgstappen in het selectieproces.

We verzoeken u vriendelijk om geduld te hebben gedurende dit proces. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben of verdere informatie willen verstrekken die van belang kan zijn voor uw sollicitatie, dan kunt u contact met ons opnemen via [telefoonnummer] of [e-mailadres].

Nogmaals bedanken we u hartelijk voor uw interesse in een carrière bij [Bedrijfsnaam]. We kijken ernaar uit om uw sollicitatie verder te beoordelen en wensen u veel succes in uw verdere loopbaan.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]
[Je functietitel]
[Bedrijfsnaam]