Hoe schrijf ik: Een opzegging van donatie aan een goed doel

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Naam van het goede doel]
[T.a.v. Donatieafdeling]
[Adres van het goede doel]
[Stad/postcode van het goede doel]

Betreft: Opzegging donatie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van mijn besluit om mijn donatie aan [naam van het goede doel] per direct op te zeggen. Ik ben van mening dat het tijd is om mijn financiële steun aan het goede doel te beëindigen.

Ik wil benadrukken dat deze beslissing zorgvuldig is overwogen en niet voortkomt uit ontevredenheid met uw organisatie of de doelstellingen die u nastreeft. Ik waardeer de inspanningen die u levert om positieve verandering te bewerkstelligen en erken het belang van uw werk. Echter, om persoonlijke redenen heb ik besloten om mijn donaties te herzien.

Graag verzoek ik u om mijn donatie per direct stop te zetten en alle toekomstige betalingen te annuleren. Ik verzoek u tevens om mij schriftelijk te bevestigen dat mijn donatie succesvol is opgezegd en dat er geen verdere financiële verplichtingen meer aan mij zullen worden gesteld.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn persoonlijke gegevens uit uw systeem te verwijderen en mij geen verdere communicatie te sturen met betrekking tot donaties of andere verzoeken om financiële steun.

Ik dank u bij voorbaat voor uw begrip en de ondersteuning die u mij hebt geboden gedurende mijn donatieperiode. Ik waardeer uw inzet voor uw missie en hoop dat u succesvol zult blijven in uw streven naar positieve verandering.

Mocht er nog enige administratieve afhandeling of bevestiging van mijn opzegging vereist zijn, verzoek ik u vriendelijk om contact met mij op te nemen via het bovengenoemde adres of per e-mail op [e-mailadres].

Met vriendelijke groet,

[Je naam]