Hoe schrijf ik: Een opzegging aan mijn werkgever

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Werkgeversnaam]
[T.a.v. [Naam contactpersoon]]
[Bedrijfsnaam]
[Adres bedrijf]
[Stad/postcode bedrijf]

Betreft: Opzegging arbeidsovereenkomst

Geachte heer/mevrouw [Achternaam],

Hierbij wil ik formeel mijn arbeidsovereenkomst met [Bedrijfsnaam] opzeggen. Ik heb deze beslissing zorgvuldig overwogen en ben tot de conclusie gekomen dat het in mijn belang is om mijn dienstverband te beƫindigen.

Graag deel ik u de volgende details met betrekking tot mijn opzegging:

Naam werknemer: [Je volledige naam]
Functie: [Je functietitel]
Datum indiensttreding: [Datum waarop je in dienst bent getreden]
Opzegtermijn: [Het opzegtermijnen dat in je arbeidsovereenkomst is vermeld]
Gewenste einddatum dienstverband: [Gewenste einddatum van je dienstverband, rekening houdend met de opzegtermijn]

Ik ben me bewust van de opzegtermijn zoals vastgelegd in mijn arbeidsovereenkomst en zal alle relevante verantwoordelijkheden en taken gedurende deze periode naar behoren blijven vervullen. Ik sta open voor een soepele overgang en zal waar nodig mijn medewerking verlenen om de overdracht van taken aan een nieuwe medewerker zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen.

Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken voor de kansen en het vertrouwen dat ik gedurende mijn dienstverband bij [Bedrijfsnaam] heb gekregen. Ik heb veel geleerd en waardevolle ervaring opgedaan, wat ik zeker zal meenemen naar toekomstige uitdagingen.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van deze opzegging, waarin de einddatum van mijn dienstverband wordt bevestigd. Tevens verzoek ik u om verdere instructies met betrekking tot eventuele administratieve afhandeling, zoals het inleveren van bedrijfseigendommen en het regelen van mijn laatste salaris en eventuele uitstaande vergoedingen.

Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn lopende werkzaamheden op een professionele en tijdige manier zal afronden. Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie wensen, dan sta ik tot uw beschikking.

Ik wil nogmaals mijn dank uitspreken voor de samenwerking en de mogelijkheid om deel uit te maken van het team bij [Bedrijfsnaam]. Ik kijk terug op een waardevolle periode en wens het bedrijf en mijn collega's veel succes in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

[Je volledige naam]

Bijlagen: [Eventuele bijlagen, zoals een kopie van je ondertekende opzegbrief of andere relevante documenten]