Hoe schrijf ik: Een klachtenbrief naar de gemeente

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Afdeling Klantenservice]
[Gemeente [Naam gemeente]]
[Adres gemeente]
[Stad/postcode gemeente]

Betreft: Klacht indienen bij de gemeente

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag een formele klacht indienen met betrekking tot [omschrijving van de klacht]. Als betrokken burger voel ik mij genoodzaakt om deze kwestie onder de aandacht van de gemeente [Naam gemeente] te brengen en vertrouw erop dat u mijn klacht serieus zult behandelen.

Om de situatie duidelijk te schetsen, zou ik graag de volgende feiten willen presenteren:

[Beschrijf het eerste feit/voorval dat aanleiding geeft tot de klacht]

[Geef relevante details zoals datum, tijd, locatie en eventuele betrokken partijen]
[Voeg indien mogelijk bewijsmateriaal toe, zoals foto's, documenten of correspondentie]
[Beschrijf het tweede feit/voorval dat aanleiding geeft tot de klacht]

[Geef relevante details zoals datum, tijd, locatie en eventuele betrokken partijen]
[Voeg indien mogelijk bewijsmateriaal toe, zoals foto's, documenten of correspondentie]
[Beschrijf het derde feit/voorval dat aanleiding geeft tot de klacht]

[Geef relevante details zoals datum, tijd, locatie en eventuele betrokken partijen]
[Voeg indien mogelijk bewijsmateriaal toe, zoals foto's, documenten of correspondentie]

De bovengenoemde gebeurtenissen hebben mij ernstig benadeeld en ik ben van mening dat de gemeente [Naam gemeente] haar verantwoordelijkheid dient te nemen om deze kwestie op te lossen. Als burger heb ik recht op een veilige en rechtvaardige omgeving, en ik verzoek dan ook om een grondig onderzoek naar de situatie en passende maatregelen om herhaling te voorkomen.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en mij op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek. Mocht u nog aanvullende informatie of documentatie nodig hebben, dan ben ik uiteraard bereid om deze te verstrekken.

Graag ontvang ik binnen [specificeer een redelijke termijn, bijvoorbeeld twee weken] een schriftelijke bevestiging van ontvangst van deze klacht, samen met informatie over het verdere verloop van de procedure. Tevens verzoek ik om een duidelijke tijdsindicatie voor de verwachte afhandeling van mijn klacht.

Ik vertrouw erop dat u mijn klacht serieus zult nemen en deze zorgvuldig zult behandelen. Het is mijn hoop dat we gezamenlijk tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

[Je volledige naam]

Bijlagen: [Lijst met bijlagen]