Hoe schrijf ik: Annulering van contract binnen wettelijke bedenktijd

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Naam van het bedrijf]
[T.a.v. Klantenservice]
[Adres van het bedrijf]
[Stad/postcode van het bedrijf]

Betreft: Annulering van contract binnen wettelijke bedenktijd

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van mijn besluit om het contract met betrekking tot [beschrijf de aard van het contract, bijvoorbeeld aankoop van een product of dienst] per direct te annuleren. Ik maak gebruik van mijn wettelijke recht op bedenktijd zoals vastgelegd in [specificeer de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wet koop op afstand of de Wet op het consumentenkrediet].

Op [specificeer de datum waarop het contract is afgesloten] heb ik het contract met uw bedrijf gesloten. Echter, na zorgvuldige overweging en evaluatie van de voorwaarden, heb ik besloten om binnen de wettelijke bedenktermijn van [specificeer het aantal dagen, bijvoorbeeld 14 dagen] gebruik te maken van mijn recht om het contract te annuleren.

Conform de geldende wetgeving verzoek ik u vriendelijk om alle betalingen die ik reeds heb verricht met betrekking tot het contract binnen [specificeer het aantal dagen] terug te storten op mijn bankrekening. Daarnaast verzoek ik u om alle verdere verplichtingen met betrekking tot het contract te annuleren en mij schriftelijk te bevestigen dat het contract succesvol is geannuleerd en dat ik geen verdere verplichtingen jegens uw bedrijf heb.

Ik verzoek u tevens om mijn persoonlijke gegevens uit uw systeem te verwijderen en mij geen verdere communicatie te sturen met betrekking tot het geannuleerde contract.

Ik vertrouw erop dat u mijn verzoek serieus zult nemen en dat u de nodige stappen onderneemt om de annulering van het contract correct af te handelen. Mocht er nog enige administratieve afhandeling of bevestiging van mijn annulering vereist zijn, verzoek ik u vriendelijk om contact met mij op te nemen via het bovengenoemde adres of per e-mail op [e-mailadres].

Ik dank u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]